Noa Premium care

Со купување на кој било модел на Smartphone од NOA Elemen serijа, вие сте целосно покриени 12 месеци. 1

NOA Premium услуга

Корисниците со активна служба за NOA premium care добиваат статус на приоритет на услугата, со што се гарантира 48 часа од одобрение од почеток-до-крај. 2

Безбедно, без разлика што

Ние сме многу горди на корисноста и цврстината на NOA на паметен телефон, но во случај кога работите ќе тргнат наопаку, може да бидете сигурни дека ќе бидеме таму за да го избришеме најлошото.

Секогаш со вас

Несреќите секогаш ќе се случуваат, и единственото нешто што можеме да направиме е да одлучиме како да одиме понатаму. Сега со 12-месечна гаранција на NOA premium care можете да бидете сигурни дека ќе бидеме со вас.

Општи услови и услови

Општи услови во моментов се достапни на следните јазици: *

English, Hrvatski, Deutsch, Srpski, български

Валидна од 01.02.2019.

1 Што точно е NOA PREMIUM CARE?

NOA 12 месечна premium care гаранција е решение кое ги опфаќа сите уреди во Element сериа NOA на паметни телефони. Покрива напонско оштетување, елементарни катастрофи (поплави, пожари), физичко оштетување и оштетување предизвикано од небрежност на корисниците (падови на тврди површини, пролеана течност и сл.), со франшиза специфицирана во општи услови. Прочитајте повеќе во Општи услови.

2 Што претставува услуга NOA PREMIUM сервис?

Времето за поправка на уредот го означува времето на сервисирање, односно испорака на уредот до одобрување за сервис и поправка во рамките на сервисот PCWE, а завршува со информирање на клиентот за извршената услуга. Евентуалните консултации и чекање, на пр. На одговор на купувачот, не се вклучени во времето за поправка.

Купи паметен телефон на NOA Element

Со купување на уред за паметни телефони од серијата NOA ELEMENT, уживате во удобноста на услугите на NOA PREMIUM CARE.

За да се постигне ова, нема потреба од дополнително активирање или регистрација на уредот.

1

ПОКРИЕНИ ШТЕТНИ НАСТАНИ

Ако се случи нешто на вашиот уред:

  • Механичко оштетување предизвикано од пад
  • Оштетување предизвикано од паѓање во вода
  • Пренапони предизвикани од пренапони

Не грижете се, NOA PREMIUM CARE доаѓа до ваша помош!

2

ПРИАВЕТЕ ЈА ШТЕТАТА ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ВЕБ-ОБРАБОТКА

Направете барање во 10 дена преку едноставна форма на линкот REGISTER .

Покрај деталите за околностите и видот на штетата, ќе биде потребна копија од фактурата.

3

Предаj ГО ВО ОВЛАСТЕН СЕРВИС

Според инструкциите добиени со уредот предадете го уредот во најблискиот овластен сервис.

По разгледувањето на уредот, ќе бидете известени за прифаќање на услугата NOA PREMIUM CARE и за износот на самоодржување.

4

УЖИВАЈ И ПОНАТАМУ СО СВОЈОТ NOA СМАРТФОН

Наскоро ќе пристигне известување за завршување на услугата!

Преземете го вашиот паметен телефон NOA ELEMENT на договорената локација и продолжете да го користите. !

Овој пат внимавај малку повеќе :)

5

NOA PREMIUM CARE / Извадок од Општи услови

Покриени штетни случаи
  • краток спој, прекуструјна или пренапонска струја и директна струја на електрична енергија поради истекување на земјата, краток спој или пренапон
  • преполнување, електрично полнење, електромагнетни пречки
  • со имплозија или друго дејство во возвишеното
  • пожар, експлозија, удар или пад на воздухопловот, неговите делови или оптоварување, како и со бавно согорување, сончање, горење, блескаво или имплозија и со гаснење на пожар
  • Со паѓање на уредот, односно со пад на тврда површина
  • Од механичката сила на сите видови на предмети
  • Со дејство на вода или влага, со исклучок на атмосферски врнежи

Забелешка

Оваа услуга не ги покрива трошоците за испорака и транспорт.

Оштетувањето мора да се пријави во рок од 10 дена од неговото појавување.

Due to a revision of the general terms and conditions, the Premium Care Service will no longer apply to the NOA ELEMENT H device series, starting from the 1st of February 2019

Безбедно, без разлика што

Добијте ги придобивките од NOA Premium Care преку неколку едноставни чекори!

Приавете штета опфатена со NOA

Пријавете штета на вашиот NOA елемент со пополнување на едноставна веб-форма.

Пријави штета